Univerzálny Prístup: cesta do inkluzívnejšieho sveta

Napísal(a) Stannah

Univerzálny Prístup: cesta do inkluzívnejšieho sveta

Žijeme v čase zmien, v ktorom problém s mobilitou neznamená, že sa už nikdy nepohnete z miesta. Je to len prekážka, ktorú môžeme prekonať, ak spojíme sily a vytvoríme inkluzívnejší svet.

Univerzálny prístup len je len fráza. Je to základné právo, ktoré musíme prijať a postaviť sa zaň.

Našťastie sa v posledných rokoch viac hovorí o rovnakých príležitostiach pre všetkých, a to nám umožnilo odstrániť niekoľko prekážok, ktoré mnohým ľuďom bránili v prístupe k potrebným službám a miestam.

Tím Stannah si to dobre uvedomuje. Každý deň sa stretávame s ľuďmi, ktorí hľadajú inteligentný a inovatívny spôsob, ako sa pohybovať a žiť samostatne. A každý deň neúnavne pracujeme na tom, aby sme to dosiahli.

V tomto článku predstavíme množstvo výhod univerzálneho prístupu vrátane fyzických priestorov a digitálnych platforiem, ktoré slúžia ľuďom so zdravotným postihnutím Budeme diskutovať aj o tom, ako nám tento koncept pomôže pri vytváraní príjemnejšej spoločnosti pre všetkých bez ohľadu na ich obmedzenia.

Pridajte sa k nám a preskúmajte myšlienku univerzálneho prístupu a inkluzívnej budúcnosti, o ktorú sa usilujeme, a v ktorej sú všetci vítaní.

Čo je univerzálny prístup?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí 16 % svetovej populácie nejakým druhom zdravotného postihnutia alebo znevýhodnenia. Čo je však univerzálny prístup?

Univerzálny prístup je o zabezpečení voľného a rovnakého prístupu pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich stav, do všetkých priestorov, k všetkým službám a infraštruktúre. To zahŕňa všetko, čo si len dokážete predstaviť, budovy, dopravu či komunikačné a informačné systémy.

Kto by nechcel viesť aktívnejší a nezávislejší život? Možnosť využívať rovnaké priestory a služby tvorí polovicu cesty k lepšiemu a šťastnejšiemu životu, a v tomto prípade je to presne univerzálny prístup, ktorý dokáže zmeniť život ľudí s každodennými problémami s mobilitou.

Zabezpečenie univerzálneho prístupu: úloha Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Mnohé organizácie a mimovládne organizácie odviedli skvelú prácu pri podpore začlenenia ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosi. Spomedzi všetkých vyniká OSN so svojím Dohovorom o právach ľudí so zdravotným postihnutím.
Tento dohovor bol definovaný na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo roku 2006 a zdôraznil tieto zásady:

 • Ľudia so zdravotným znevýhodnením by mali byť začlenení do spoločnosti a mali by mať rovnaké práva ako ostatní občania;
 • Každý musí mať rovnaký prístup;
 • Prístup k vzdelaniu, spravodlivosti, zdravotnej starostlivosti, národnosti a bývaniu je spoločným právom.

Štáty, ktoré podpísali dohovor, sa zaviazali prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie rovnakého prístupu do všetkých priestorov, infraštruktúr a služieb. Niektoré z týchto opatrení zahŕňajú:

 • zabezpečenie prístupu osobám so zdravotným znevýhodnením do verejných zariadení;
 • Používanie Braillového písma v budovách a iných zariadeniach pre verejnosť
 • Podpora informačných systémov a technológií pre všetkých a za znížené náklady.

Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím bol vytvorený členmi zo štátov, ktoré podpísali dohovor.

Normy pre univerzálny prístup v rôznych prostrediach

Normy pre univerzálny prístup v rôznych prostrediach

Zabezpečenie toho, aby dodržiavanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím nebolo jednoduché. V skutočnosti toto bolo možné len so Svetovou úniou zdravotne postihnutých v Istanbule v roku 2011.

Cieľom Únie je prostredníctvom identfikácie a odstránenia sociálnych, ekonomických a enviromentálnych bariér uľahčiť život ľuďom so zdravotným postihnutím Na dosiahnutie tohto cieľa vytvorili Univerzálnu štandardnú príručku pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Tento dokument stanovuje dôležité normy, ktoré dohliadajú na to, aby budovy, ulice, dopravné prostriedky a pod. boli prístupné pre všetkých.

Niektoré z týchto noriem sme zdôraznili, aby ste mali jednoduchší prístup k informáciam o vašich právach a spôsoboch, ako minimalizovať alebo dokonca odstrániť tieto prekážky.

Rampy na vytvorenie prístupnejšieho prostredia

Dnes je jednoduchšie nájsť alternatívy namiesto schodísk. Stále však existujú budovy, ktoré pre svoju staršiu architektúru spôsobujú prekážky.

Rampy sú skvelým riešením na prekonanie týchto bariér a ľuďom, ktorí majú problém s mobilitou prinášajú späť do života pohodlie a bezpečnosť.

Rampy by sa mali používať na uľahčenie prístupu pre všetkých, a to nielen pri vchodoch do budov, ale aj na chodníkoch. Okrem nízkeho sklonu by mali mať tieto charakteristiky:

 • Na rušnejších miestach by mali byť rampy široké minimálne 180 cm. Na menej rušných miestach môžu mať rampy šírku 90 cm.
 • Ak je rampa dlhšia ako 10 metrov, súčasťou rampy by mala byť 250 cm dlhá plošina.
 • Rampa by mala byť vyrobená z protišmykového materiálu. Na vrchnej časti rampy by sa mal používať iný materiál, ktorý signalizuje zmenu výšky.
 • Súčasťou rampy by malo byť zábradlie, ktoré označuje priestor rampy.

Normy na stavbu schodov v prístupných priestoroch

Úplne odstránanie schodov z verejných alebo súkromných budov nie je praktické ani žiaduce. Preto sú zavedené určité normy, aby boli schodiská bezpečnejšie a pohodlnejšie pre všetkých, ako napríklad:

 • Na oboch stranách schodiska musí byť namontované zábradlie.
 • Odpočívadlo a schody by mali mať protišmykový povrch.
 • Na každých 180 cm schodov by mala byť 120 cm dlhé odpočívadlo.
 • Horná časť každého schodiska by mala mať od začiatku 60 cm hmatového povrchu z iného materiálu.
 • Ak je potrebné nájsť alternatívu k schodom, schodiskový výťah je vynikajúcim riešením. Uľahčuje pohyb medzi poschodiami v dome a prístup k vonkajším priestorom.

Okrem toho, že sú veľmi pohodlné, stoličkové výťahy vám umožňujú voľne sa pohybovať po dome a udržiavať aktívny život.

Nezáleží na tom, aký tvar má vaše schodisko, máme rôzne modely stoličkových výťahov, ktoré sú pripravené plniť všetky vaše potreby a dokonale sa prispôsobia vášmu domu.

Ďalším riešením, ktoré môžete považovať ako alternatívu k schodom, sú domáce výťahy. Dnešný trh ponúka rôzne modely, ale v rámci univerzálneho prístupu by mal mať domáci výťah tieto charakteristiky:

 • Kabíny by mali byť vhodné pre invalidné vozíky
 • Tlačidlá musia mať najmenej 19 mm a musia poskytnúť informáciu aj v Braillovom písme.
 • Výťah by mal vydávať zvuky pri nástupe, otváraní dverí a oznamovaní čísla poschodia, na ktorom zastaví.

Normy, vďaka ktorým môžu byť budovy prístupnejšie

Zásada rovnosti podporuje myšlienku, že ľudia by mali byť schopní používať rovnaké trasy alebo cesty bez ohľadu na ich problémy s mobilitou.

K sprístupneniu budov nájdeme v Univerzálnej štandardnej príručke pre osoby so zdravotným postihnutím tieto normy:

 • Hlavný vchod a aspoň jeden sekundárny vchod by mal byť bezbariérový. Od zvyšku podlahy by sa mali odlišovať materiálom.
 • Dvere by mali byť dostatočne široké pre invalidné vozíky
 • Ak je to možné, dvere by mali byť automatické.
 • Medzi dverami, podlahou a stenami by mal byť dobrý vizuálny kontrast.
 • Parkovacie miesta by mali byť prístupné blízko pri hlavnom vchode.

Normy pre prístupné budovy: doprava

Normy pre prístupné budovy: doprava

Stanice, autobusové zastávky a terminály sú miesta, ktoré by mali spĺňať univerzálne normy, aby k nim mali všetci ľudia prístup a možnosť ich využiť.

To znamená, že by ľudia s problémami s mobilitou alebo na invalidných vozíkoch mali jednoduchší prístup na tieto miesta bez toho, aby museli cestovať dlhé vzdialenosti. Mali by sme sa uistiť, že pokladne, predajné automaty a bankomaty sú navrhnuté tak, aby boli užívateľsky prijateľné pre všetkých.

Autobusy by mali mať automatické rampy, aby každý mohol ľahko nastúpiť a vystúpiť. Je taktiež dôležité mať vyhradené miesta špeciálne pre vozíčkarov s dobrým osvetlením a protišmykovými podlahami.

Sedem princípov univerzálneho dizajnu

Pri vytvýraní produktov, služieb a prostredia je dôležité hľadať riešenia, ktoré spĺňajú potreby najširšieho spektra ľudí.

Aby sme to dokázali, musíme začať stavať na silných a praktických základoch. Preto v roku 1997 prišiel tím architektov, dizajnérov, inžinierov, a výskumníkov z oblasti environmentálneho dizajnu so sedmimi zásadami univerzálneho dizajnu.

Tieto zásady predstavujú skvelý spôsob, ako zabezpečiť, aby všetko, čo vytvoríme bolo užívateľsky prijateľné a prístupné. Čokoľvek vytvorené podľa týchto zásad bude inkluzívne a jednoduché na použitie. Tu je sedem princípov univerzálneho dizajnu:

 • Spravodlivé využívanie: Všetko by malo byť použiteľné pre každého. Ak to nie je možné, vymyslite riešenia, ktoré sú rovnako výhodné pre všetkých.
 • Flexibilita pri používaní: Ľudia by mali mať možnosť vybrať si, ako budú veci používať na základe toho, čo im najviac vyhovuje.
 • Jednoduché a intuitívne použitie: Uistite sa, že váš dizajn je ľahko zrozumiteľný a informácie by mali byť zoradené podľa dôležitosti. Bez ohľadu na jazyk alebo skúsenosti by ľudia mali pochopiť, na čo sa pozerajú.
 • Percepčné informácie: Uistite sa, že informácie sú prezentované rôznymi spôsobmi, aby ich ľudia so zmyslovými obmedzeniami pochopili.
 • Tolerancia na chyby: Navrhnite veci tak, aby ste predišli chybám a znížili nebezpečenstvo.
 • Nízke fyzické úsilie: Navrhujte veci, ktoré minimalizujú fyzické úsilie a vyvarujú sa opakujúcim sa krokom
 • Veľkosť a priestor pre prístup a použitie: Uistite sa, že ste vytvorili dostatok priestoru pre ľudí na prístup a používanie vecí bez ohľadu na to, či stoja alebo sedia. Taktiež zabezpečte dostatok priestoru pre asistenčné zariadenia a osobného asistenta.

Namiesto toho, aby sme o týchto pravidlách rozmýšľali ako o princípoch, mali by sme ich vnímať ako proces. Ak si tieto zásady udržíme na pamäti pri ďalších projektoch, vyhneme sa vymýšľaniu niekoľkých riešení na rovnaký problém, čím ako spoločnosť ušetríme zdroje.

Riešenia firmy Stannah na dosiahnutie univerzálneho prístupu s mobilitou

Predstavte si svet, v ktorom má každý prístup ku všetkým službám, produktom a miestam bez akýchkoľvek prekážok. Svet, v ktorom fyzické alebo kognitívne obmedzenia nebránia ľuďom byť súčasťou spoločnosti.

Ak chceme takúto budúcnosť vytvoriť, je dôležité, aby sme podporovali univerzálny prístup vždy, keď to bude možné. Vzdelávanie môže zohrávať veľkú úlohu pri zmene myslenia a pri tom, aby si ostatní uvedomili výzvy, ktorým čelia zraniteľnejší ľudia.

Ak pochopíte súčasné zákony a obhajíte svoje práva, zlepšite svoj život a životy ľudí okolo seba, získate späť svoju autonómiu a zlepšite kvalitu života.

V spoločnosti Stannah sme odhodlaní pomáhať ľuďom žiť život naplno. Ponúkame niekoľko riešení, ktoré sú navrhnuté tak, aby prekonali rôzne problémy s mobilitou. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako naše produkty zlepšujú ľuďom prístup, zavolajte nám alebo požiadajte o spätný hovor. Radi vám povieme, ako môžu naše produkty pomôcť ľuďom s problémami s mobilitou viesť šťastnejší a aktívnejší život.

Zdroje:

Súvisiace články