Opatrenia proti koronavírusu v spoločnosti Stannah: čo robíme pre to, aby sme chránili našich zákazníkov a zamestnancov

Napísal(a) Stannah v 18-03-2020

Hoci je skutočný rozsah rozšírenia koronavírusu ešte neznámy, s určitosťou už vieme o mnohých potvrdených prípadoch na Slovensku. Keďže koronavírus môže vážne ohroziť práve našich zákazníkov, k vzniknutej situácii pristupujeme s najväčšou vážnosťou.

Práca v odvetví výťahov nás naučila, že nie je nič dôležitejšie, než bezpečnosť. V reakcii na súčasný globálny a miestny dosah koronavírusu by sme sa s vami radi podelili o informácie o tom, ako bojujeme proti šíreniu tejto choroby a znižujeme jej dopad na komunitu spoločnosti Stannah – zákazníkov aj zamestnancov. Sme si vedomí zraniteľnosti spoločenských skupín, ktorých sú naše služby určené, a preto zavádzame preventívne opatrenia, aby sme zabránili šíreniu vírusu COVID-19 medzi našimi zamestnancami a klientami.

Spoločnosť Stannah nepretržite sleduje situáciu ohľadne vírusu COVID-19 a celý náš personál bol poučený, aby dodržiaval odporúčania vlády týkajúce sa hygieny a zabránil tak šíreniu nákazy. Pokiaľ by sa u niekoho prejavili príznaky ochorenia, požiadame ho, aby ostal doma počas predpísanej lehoty domácej karantény.

Pre všetkých zamestnancov a pre všetky priestory spoločnosti Stannah Slovakia sme učinili tieto ďalšie opatrenia:

 1. Vylúčili sme fyzický kontakt v kancelárii a so zákazníkmi. To zahŕňa podávanie rúk, tlesknutia dlaňou o dlaň, objatia, atď.
 2. Nariadili sme čistenie plôch, ktorých sa ľudia často dotýkajú, v každej kancelárii (aspoň) dvakrát denne: na začiatku pracovného dňa a po obede pomocou čistiacich prostriedkov, ako sú dezinfekčné utierky a spreje.
 3. Zrušili sme všetky schôdze zamestnancov.
 4. Pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi:
  1. Pravidelne používame dezinfekčné prostriedky na ruky, ktoré máme vždy so sebou.
  2. Používame ochranné rúška pri nevyhnutných návštevách našich zákazníkov
  3. Pri vstupe a pri odchode z domácností našich zákazníkov si umývame ruky.
  4. Často tiež používame dezinfekčné utierky pred a po každej návšteve v domácnosti, a to najmä na dezinfekciu predmetov, ktorých sa často dotýkame. Sú to okrem iného:

K situácii sa staviam seriózne, ale aj s rozvahou.  V boji proti šíreniu koronavírusu sme veľmi ostražití a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili našich zákazníkov prostredníctvom nariadených opatrení.