Na aké príspevky a pomôcky pre seniorov máte nárok v roku 2023?

Napísal(a) Stannah

pomôcky pre seniorov

Príspevky a pomôcky pre seniorov sú dôležité pre zvládanie každodenných úloh a zmiernenie následkov starnutia. Starnutie prináša so sebou veľké zmeny. Jednou z nich je prechod z pracovného života na dôchodok, ktorý často vedie k výraznému zníženiu príjmov.

Na vykompenzovanie tohto výpadku príjmov štát poskytuje príspevky na pokrytie výdajov súvisiacich so zdravotným stavom, mobilitou a odvodmi. V roku 2023 existuje množstvo zliav a štátnych dotácií, na ktoré majú seniori nárok a ktoré môžu využiť napríklad pri plánovaní dovolenky, daňových odvodoch, kupovaní liekov a zdravotníckych pomôcok.

Finančné príspevky a pomôcky pre seniorov

Sociálna a zdravotná poisťovňa sú inštitúcie zodpovedné za vyplácanie finančných príspevkov pre seniorov – či už ide o dôchodok alebo doplatky za lieky. Pri príspevkoch na komplexnejšie potreby ako sú vozíky, postele alebo stoličkové výťahy pre ŤZP sa žiadosti podávajú vo väčšine prípadov na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nasledujúci článok vás prevedie jednotlivými druhmi príspevkov. Okrem toho sa dozviete, aké podmienky musíte spĺňať, aby ste si mohli uplatniť váš nárok na ne.

Finančné príspevky pre dôchodcov a úľavy od poplatkov

Starobný dôchodok

Nárok na starobný dôchodok vzniká každej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a získala aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.

Od 1. januára 2023 prišla zmena týkajúca sa nástupu do dôchodku – skončilo sa zastropovanie dôchodkového veku od 64 rokov. Na výpočet, od kedy smiete nastúpiť do dôchodku je možné využiť kalkulačku Sociálnej poisťovne na výpočet dôchodkového veku.

Novelizácia okrem toho priniesla zmenu týkajúcu sa predčasného nástupu do dôchodku po odpracovaných 40 rokoch. Od začiatku roka je možné nastúpiť do predčasného dôchodku až do dvoch rokov pred dovŕšením dôchodkového veku.

Od júla 2023 na vás čaká ešte jedna zmena týkajúce sa výšky dôchodku: Minimálna výška dôchodku vzrastá z 334,30 eur na 368,9 eur.

Rodičovský dôchodok

Od konca roku 2022 vzniká nárok na nový druh dôchodkovej dávky – ide o takzvaný rodičovský dôchodok. Nárok naň má poberateľ starobného alebo iných dôchodkov po dovŕšení dôchodkového veku, ktorý je rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa.

Nárok na rodičovský dôchodok v tomto prípade vzniká priamo zo zákona. Dieťa nemusí podávať žiadne vyhlásenie a takisto nie je nutné o dôchodok žiadať. Na jeho poberanie je ale nutné, aby dieťa nevyhlásilo, aby nárok na rodičovský dôchodok nevznikol.

Výška rodičovského dôchodku závisí od vymeriavacieho základu dieťaťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok. Maximálna výška rodičovského dôchodku predstavuje 21,80 eura mesačne (1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa).

Daňové úľavy a zľavy z odvodov

Poberatelia starobného, invalidného a iných typov dôchodkov pracujúci na dohodu nemusia odvádzať poistné na dôchodkové poistenie, ak príjem z tejto dohody nepresiahne 200 eur za kalendárny mesiac.

V prípade, že pracujete na viacero dohôd, určujete si jednu z nich, ktorej by sa odvodová úľava týkala.

Upozorňujeme, že dôchodcovia, ktorí využijú túto odvodovú úľavu, nebudú mať nárok na zvýšenie svojho dôchodku. Sociálna poisťovňa zvyšuje dôchodky len tým penzistom, ktorí sú dôchodkovo poistení.

Cestovanie, dovolenky a rekreácia 

Zľavy na cestovanie a verejnú dopravu

Seniori nad 62 rokov môžu využívať železničnú dopravu vlakov ŽSSR bezplatne. Na uplatnenie zľavy sa stačí registrovať na vlakových staniciach pri pokladniciach so systémom Komplexného vybavenia cestujúcich alebo pri pokladniciach s personálom. Pri cestovaní je nutné mať cestovný lístok aj napriek 100% zľave.

Cestujúci starší ako 62 majú vo väčšine miest nárok na zľavnené cestovné. Pre presnejšie údaje vám odporúčame sa informovať na stránkach dopravného podniku vášho mesta.

Diaľkové linky a prímestské spojenia je takisto možne využívať so zľavami v závislosti od vášho veku. Každý kraj má svoje vlastné pravidlá, preto takisto odporúčame, aby ste si prezreli stránky jednotlivých dopravných spoločností.

Zľavy na dovolenku a rekreáciu

Štátna účelová dotácia pre dôchodcov na dovolenku vo výške 50 eur je určená pre nepracujúcich dôchodcov. Tí, čo pracujú, si smú zažiadať o príspevok na rekreáciu. Príspevok na rekreáciu sa týka penzistov vo firmách nad 49 zamestnancov s pracovným pomerom trvajúcim dlhšie ako dva roky.

Na to, aby mohla byť využitá štátna dotácia pre seniorov, musia byť splnené nasledovné kritéria:

  • mať slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt na Slovensku,
  • poberať starobný, predčasný starobný alebo výsluhový dôchodok,
  • nevykonávať pracovnú činnosť spojenú s príjmami

Dotované pobyty sú organizované Jednotou dôchodcov na Slovensku a Konfederáciou odborových zväzov. Zažiadať o dotované pobyty môžu aj dôchodcovia s ťažkým zdravotným postihnutím, ale musia si na cestu zabezpečiť vlastný sprievod. Na ten sa štátna dotácia pre dôchodcov nevzťahuje. Pri podávaní žiadosti je nutné sa preukázať dôchodcovským preukazom.

Upozorňujeme, že štátna účelová dotácia pre seniorov má iba obmedzený počet miest, nakoľko na ňu nevzniká právny nárok. Teda je možné, že nie každý, kto o ňu zažiadal, dotáciu obdrží.

Zdravotná starostlivosť

Zľavy na lieky

Od roku 2022 platí, že poberatelia starobných dôchodkov, ŤZP a iné skupiny s nižším mesačným príjmom ako 680 eur mesačne nemusia doplácať na lieky.

Na získanie zľavy nemusia dôchodcovia nič preukazovať. Nárok na zľavu respektíve odpustenie poplatku sa týka liekov s najnižším doplatkom spomedzi porovnateľných liekov. To znamená, že ak vám bol predpísaný liek od drahšieho výrobcu, bude vám odpustený doplatok za najlacnejší porovnateľný liek.

Po skončení každého štvrťroka zdravotná poisťovňa vracia aj doplatky, ktoré prekračujú limit spoluúčasti. Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa poistenec podieľa na úhrade lieku. Je rôzne vysoká pri rôznych skupinách obyvateľstva.

Zdravotnícke pomôcky pre seniorov

Zdravotnícke pomôcky pre seniorov zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní podpory, zvyšovaní pohodlia a taktiež umožňujú viac nezávislosti. Takéto pomôcky sú navrhnuté s cieľom pomáhať seniorom zvládať svoje denné úlohy a zvyšovať kvalitu života.

Keďže zdravotnícke pomôcky nebývajú lacnou položkou, poisťovňa prepláca pomôcky buď čiastočne alebo v celom rozsahu. O tom, či pomôcku potrebujete, rozhoduje váš lekár, ktorý ju aj predpíše.

Na finančne náročnejšie pomôcky, ako napríklad vozíky, postele alebo stoličkové výťahy, je nutný komplexný posudok.

Základné zdravotnícke pomôcky pre seniorov

Základné zdravotnícke pomôcky ako sú vychádzkové palice, barly, načúvacie prístroje je možné získať aj na predpis. V takom prípade zdravotná poisťovňa – úplne alebo čiastočne – uhradí ich sumu.

Za základný typ týchto produktov poisťovňa hradí plnú sumu. Dopláca sa za produkty vybavené ďalšími funkciami alebo vzhľadom (maľovaná palica alebo barly so zmäkčenou opierkou). 

Pomôcky pre dôchodcov pri vážnejších problémoch

Vozíky, rehabilitačne postele, stoličkové výťahy a iné zariadenia

Pre osoby trpiace ťažkým zdravotným postihnutím s obmedzením mobility sú zdravotnícke pomôcky nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Či už ide o vedenie motorového vozidla, prepravu alebo zdvíhacie zariadenia.

Z toho dôvodu sme v Stannah vytvorili stoličkové výťahy, ktoré boli navrhnuté tak, aby vám vrátili vašu nezávislosť.

Príspevok na kúpu stoličkového výťahu a iných zdvíhacích zariadení

schodiskový výťah stannah

Žiadosť na poskytnutie finančného príspevku je nutné podať písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Pri žiadosti nesmie chýbať odôvodnenie. Žiadosť je možné podávať aj elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk.

Aby žiadosť bola schválená, musí ŤZP spĺňať nároky stanovené ministerstvom:

  • mať komplexný lekársky posudok
  • zariadenie, ktoré chce zakúpiť, nesmie byť poskytované na základe verejného zdravotného poistenia,
  • osobe ŤZP nesmie byť poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba,
  • jej príjem nesmie prevyšovať päť násobok životného minima (1172,10 eur k 18.05.2023)

Peňažný príspevok je možné obdržať aj, keď je zariadenie, ktoré už ŤZP používa, nefunkčné alebo ho treba opraviť alebo vhodne nekompenzuje jeho sociálne dôsledky.

Štát poskytuje príspevok až do výšky 11 617,88 eur. Príspevok je nastavený v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu ŤZP.

Upozorňujeme, že existuje povinnosť vrátenia príspevku v prípade, ak osoba predá alebo daruje zariadenie, zaviní jeho stratu alebo nefunkčnosť.

V spoločnosti Stannah vám radi poskytneme poradenstvo ohľadom výberu správneho stoličkového výťahu, aby vyhovoval vašim potrebám. Radi vám pomôžeme aj s vašimi otázkami týkajúcimi sa peňažných príspevkov na váš stoličkových výťah.

 

Zdroje:

 

 

Súvisiace články