Stoličkové výťahy Stannah: Vyzdvihujeme udržateľnosť už od roku 1867

Ekologizácia: Prístup spoločnosti Stannah k udržateľnejšej budúcnosti začal malými zmenami, ktoré prispeli k veľkému rozdielu!

Napísal(a) Stannah v 18-11-2019

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia si skúsme predstaviť, že by sme znovu žili v 19. storočí, keď väčšina ľudí mohla kupovať alebo predávať iba miestne, sezónne, ekologické produkty, ktoré sa zvyčajne ukladali do znovu použiteľných prútených košíkov! Alebo si len predstavte, aké to bolo, keď ste kupovali výrobky, ktoré Vám mali vydržať celý život vďaka nekonečnému  procesu opráv alebo renovácií!

Tie časy sa dnes zdajú byť skôr utopistickou vzdialenou budúcnosťou, nemyslíte?

Bez toho, aby sme opomenuli všetky významné technické a vedecké pokroky, faktom ostáva, že 20. storočie prinieslo exponenciálny nárast v ľudskej spotrebe jednorazových a neobnoviteľných zdrojov. Stannah je tu už viac ako 152 rokov, takže môžeme skonštatovať, že sme toho už prežili veľa! Napriek náročným časom však náš záväzok k etickému, zodpovednému a udržateľnému podnikaniu ostáva neoblomný a v rodine Stannah sa prenáša z generácie na generáciu. Dnes sa sústreďujeme na budúcnosť a na to, ako sa môžeme naďalej rozvíjať, aby sme splnili neustále sa meniace požiadavky a výzvy, ktoré 21. storočie prináša, a zabezpečili, že nás budú naši zákazníci aj naďalej vnímať ako spoločnosť, na ktorú sa môžu spoľahnúť v rámci „vyzdvihovania udržateľného rozvoja“!

Energeticky účinné stoličkové výťahy: koľko elektriny spotrebuje stoličkový výťah?

Stannah vyrába stoličkové výťahy už viac ako 40 rokov a sme si vedomí toho, že sa na tento produkt viažu mnohé mylné predstavy. Jednou z nich sú prevádzkové náklady stoličkového výťahu. Mnohí sú presvedčení, že to bude z dlhodobého hľadiska neúnosný výdavok, ale boli by ste prekvapení ako málo elektriny stoličkový výťah spotrebuje! Zákazníci nás však môžu vziať za slovo, keď povieme, že stoličkový výťah bude jedným z najlacnejších spotrebičov, ktorý bude v priemernej domácnosti fungovať, v porovnaní s rýchlovarnou kanvicou alebo mikrovlnnou rúrou. A to všetko vďaka pokrokom v normách účinnosti a technológii ukrývajúcej sa za energeticky úspornými spotrebičmi, ktorá robí stoličkové výťahy Stannah energeticky úspornejšie než kedykoľvek predtým: prevádzka stojí to iba 8.22 EUR ročne!

Ďalším dôležitým aspektom, ktorý sa pridáva k našim trvalo udržateľným postupom je, že naše schodiskové výťahy sú navrhnuté tak, aby mali dlhú životnosť a odolnosť, proste aby odolali skúške času! Pri správnom používaní a preventívnej údržbe môže stoličkový výťah vydržať celé desaťročia. Takže je to v podstate jednorazová investícia, ktorá urobí Váš domov pohodlnejším!

Avšak výroba energeticky účinných stoličkových výťahov a odstraňovanie papierových a plastových šálok z našich oddelení nie je všetko, čo robíme pre životné prostredie! Za posledných 10 rokov zaznamenala spoločnosť Stannah nárast svojich ekologických a trvalo udržateľných obchodných postupov, a to riešením environmentálnej udržateľnosti prostredníctvom „zelených“ iniciatív v oblasti produkcie, servisu a výroby.

Získajte viac informácií o prístupe spoločnosti Stannah k znižovaniu jej dopadov na životné prostredie!

Záleží nám na udržateľnosti, a preto náš prístup zohľadňuje celý životný cyklus výrobku

Záleží nám na udržateľnosti, a preto náš prístup zohľadňuje celý životný cyklus výrobku

Vždy sme boli hrdí na naše dedičstvo a našu nezávislosť, pretože nám dávajú slobodu riadiť naše podnikanie v súlade s našimi základnými hodnotami. To je dôvod, prečo „zelená“ výzva  nie je odpoveďou na trend, ale aktívna a úprimná vôľa nájsť trvalo udržateľné spôsoby rozvoja a zároveň chrániť planétu a zdroje, ktoré nám ešte ostali.  Náš prístup k udržateľnosti zahŕňa celý náš hodnotový reťazec, ktorý presahuje rámec našich vlastných operácií a našich vlastných zákazníkov. Robíme to preto, lebo si uvedomujeme, že udržateľnejšiu budúcnosť môžeme vytvoriť iba  tak, že sa budeme zaoberať vzájomne prepojeným charakterom environmentálnych, sociálnych a hospodárskych výziev, ktorým čelíme.

Tento záujem o sebestačnosť a schopnosť robiť veci tak, aby „menej znamenalo viac“ môžeme sledovať od čias Leslieho Stannaha, keď po druhej svetovej vojne prestaval rodinný podnik. Odvtedy spoločnosť Stannah nikdy neprestala hľadať inovatívnejšie metódy na elimináciu vzniku odpadu a tento záujem sa časom vyvinul v integráciu ekologických postupov do našich podnikateľských funkcií uplatňovaním filozofie Kontinuálneho zlepšovania (CI) na zníženie našich vplyvov na životné prostredie. Dnes už máme zmapované vyprodukované odpady, a to od skladu až po továreň, a vhodné recyklačné zariadenia a procesy implementované na zachytávanie a odvádzanie tohto odpadu zo skládok.

Veríme, že stať sa ekologickou spoločnosťou v širšom zmysle znamená aj šírenie prístupu zameraného na ochranu prírodných zdrojov používaním tých, ktoré sú udržateľné, alebo prijímaním opatrení na zníženie ich spotrebovaného množstva.

Dávame si záležať na školení našich zamestnancov v oblasti trvalo udržateľných postupov a preto vedieme interné školenia o environmentálnom povedomí. Ale to ešte nie je všetko! Poskytujeme tiež kurzy a prednášky o udržateľnom rozvoji pre komunity okolo nás. Sú založené na našich  vlastných skúsenostiach so zavádzaním udržateľnosti do celého podnikania – a to v škole Johna Hansona (v Andoveri) ako aj na Oxford Brookes University. Robíme to preto, lebo si uvedomujeme, že udržateľnejšiu budúcnosť môžeme vytvoriť len zapojením mladších generácií do tohto procesu.

udržateľnosť

Ekologické balenie a distribúcia výrobkov

Pre spoločnosť Stannah je nanajvýš dôležité, aby sme rešpektovali zodpovednosť, ktorú máme ako firma: byť tak šetrní k životnému prostrediu, ako je to len možné. Prijímame preto potrebné opatrenia, aby sme aj my prispeli k jasnejšej budúcnosti. Niektoré z našich akcií v prospech životného prostredia boli odmenené cenou Green Apple Award, ktorá oceňuje brilantnosť v oblasti udržateľných podnikateľských postupov.

„Toto ocenenie prijímame s nadšením a je pre nás veľkou poctou. V spoločnosti Stannah berieme zodpovednosť za životné prostredie veľmi vážne a neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky a obaly, aby sme znížili náš dopad na životné prostredie. (…) Takéto projekty dokazujú, že na udržateľnosť by sme sa nemali pozerať ako na bremeno, ale ako na hnaciu silu priemyslu, ktorá zlepší jeho spôsob fungovania, a tiež zníži dopad na životné prostredie.“

Charlie Symonds, manažér udržateľného rozvoja pre Stoličkové výťahy Stannah

Firma Stannah vyhrala cenu Green Apple Award za zlepšenia v oblasti Najvhodnejších environmentálnych postupov so svojou Obalovou Kockou. V rámci zamerania na znižovanie dopadu na životné prostredie sme jeden z našich tímov poverili vytvorením nového dizajnu na prepravu nášho tovaru po celom svete.  Zmena dizajnu vytvorila pevnejšiu a menšiu kocku zredukovaním prázdnych priestorov v škatuliach, čo malo priamy vplyv na zredukovanie počtu prepravovaných vzduchových výplní ako aj počtu každoročne vypravených kamiónov a viedlo k najmenšiemu možnému dopadu na životné prostredie.

Ekologické balenie a distribúcia výrobkov

 

 

 

Navyše, odstránením polystyrénu z našich obalov sme zvýšili používanie obnoviteľných materiálov, ako je kartón, čím sme zlepšili recyklovateľnosť obalov po skončení ich životnosti. Avšak toto zlepšenie balenia sme zaviedli preto, aby nám pomohlo splniť oveľa širší podnikateľský environmentálny cieľ!

 

 

 

 

Žiaden odpad na skládky

„Odhodiť„ preč “ neexistuje. Keď niečo odhodíme, niekde sa to objaviť musí.“
Annie Leonard, z
ástankyňa udržateľnosti

Žiaden odpad na skládky

Firma Stannah opäť získala cenu Green Apple Award za projekt s názvom: Reštaurácia pre zamestnancov bez skládkového odpadu.

Odpad z reštaurácie Stannah sa buď recykluje, alebo biologicky odbúra, čím sa zabraňuje odosielaniu odpadu na skládky. Obaly na jedlo z reštaurácie, ktoré si odnášate so sebou, sa tiež zmenili z expandovaného polystyrénu na papierovinu, čo umožnilo ich recykláciu. Zamestnanci reštaurácie sa teraz cítia zaangažovaní a hrdí na to, že majú zásadnú úlohu pri znižovaní nášho dopadu na životné prostredie.

Ekologické riadenie vozového parku pre zníženie emisií CO2

„K získaniu tohoto ocenenia prispelo vhodné správanie vodičov, takže vďaka patrí hlavne vodičom firmy Stannah, ktorí sú na cestách každý jeden deň v roku“.

 Martin Carter, manažérske služby Stannah

Ekologické riadenie vozového parku pre zníženie emisií CO2

Angažovanosť spoločnosti Stannah v oblasti ochrany klímy dokazujú opatrenia, ktoré prijímame na zníženie environmentálnej stopy našich výrobkov, procesov a postupov a je neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry a myslenia. Nemôže tomu byť inak, pretože si uvedomujeme, že vytváranie skleníkových plynov v atmosfére čoraz viac znepokojuje všetky odvetvia spoločnosti. Určitému stupňu klimatických zmien sa už dnes nevyhneme v dôsledku súčasných koncentrácií týchto emisií v atmosfére. V spoločnosti Stannah sa však domnievame, že úroveň, akú dosiahne otepľovanie v budúcnosti vo veľkej miere závisí od našich rozhodnutí týkajúcich sa emisií dnes a v blízkej budúcnosti. Preto podporujeme ciele formulované v Parížskej dohode o klíme, aby sme tak udržali globálny nárast teploty pod dvoma stupňami a dosiahli čistú neutralitu skleníkových plynov v druhej polovici storočia. Z tohto dôvodu, sa spoločnosť Stannah už od roku 2009  zaviazala znížiť uhlíkovú stopu nášho vozového parku zavedením školenia o vodičskom správaní a systému sledovania, ktorý výrazne zlepšil naše už aj tak vysoké jazdné štandardy, aby sa zohľadnilo množstvo znečistenia ovzdušia v mestách spôsobené našim vozovým parkom a jeho vplyv na naše globálne prostredie.

Náš dôsledný a udržateľný ekologický proces riadenia získal cenu Gold Fleet Awards v roku 2018, udelenú spoločnosťou Masternaut, za znižovanie emisií CO2.

Odkaz spoločnosti Stannah pri príležitosti Dňa životného prostredia

„Nikdy nepochybujte o tom, že skupinka starostlivých a zanietených občanov môže zmeniť svet; je to vlastne jediný spôsob, ktorým sa svet mení.“
Margaret Mead, kult
úrna antropologička

Odkaz spoločnosti Stannah pri príležitosti Dňa životného prostredia

Pred niekoľkými desaťročiami sa zdalo, že svetové zdroje sú neobmedzené. Dnes už vieme, že tomu tak nie je, a že iniciátormi celosvetového tlaku na to, aby sa náš prístup stal ekologickejším nemôžu byť len uvedomelí občania, politici a neziskové organizácie.  V dnešnom podnikaní nemôžu svetové spoločnosti naďalej ignorovať ich vplyv na životné prostredie. Firmy si musia uvedomiť, že zohrávajú úlohu v oblasti bezpečnosti, kvality života ako aj zdravia a je treba uznať, že čím ďalej, tým viac spoločností vynakladá veľké úsilie na to, aby sa vo svojich každodenných postupoch stali energeticky účinnejšími.  Tento prístup nielenže zníži zbytočné plytvanie a zlepší celkovú efektívnosť podnikania, ale vytvorí aj zdravé prostredie pre zamestnancov a zároveň berie do úvahy úlohu, ktorú firmy zohrávajú pri vedení sociálnych zmien.

Keby nám na tom všetkým záležalo, Dňom životného prostredia by sa mohol stať každý jeden deň. Pre stále väčší počet obyvateľov našej planéty, ktorým na životnom prostredí záleží, to platí už dnes!