Cesta zákazníka: kedy je ten správny čas na kúpu stoličkového výťahu?

Čo sa stane, keď schodisko už viac nie je spojencom na vašej ceste, ale neustále sa opakujúcou pripomienkou vašich fyzických obmedzení?

Napísal(a) Stannah v 18-11-2019

Schody môžu mať toľko rôznych tvarov a foriem. Môžu tvoriť rovné alebo točité schodisko, byť vnútri domu alebo mimo neho a môžete ich postaviť z praktických dôvodov, pre to, ako vyzerajú, alebo oboje. Ale to, čo majú všetky schody spoločné, je, že predurčujú vaše tempo, keď po nich schádzate alebo vychádzate. A to je všetko v poriadku, ak sa cítite silný a zdravý, ale potom sa v jednom momente niečo zmení. Môže to prísť v akomkoľvek veku. Môže to byť zapríčinené zranením, prirodzeným starnutím alebo pri nástupe artritídy. Dôvod, prečo sa používanie schodov pre vás stane bolestivým, môže byť aj vo vašich kolenách, bedrách, môže to byť spôsobené srdcovým ochorením alebo čímkoľvek iným. A skôr než si stihnete uvedomiť, schodisko už viac nie je vašim spojencom, ktorý vám pomáha dostať sa z bodu A do bodu B. Z ničoho nič sa tá dobre známa a opakujúca konštrukcia vo vašich každodenných činnostiach stáva nepriateľom, ktorého sa obávate, ktorý obmedzuje vaše každodenné návyky, a neustále vám pripomína vaše fyzické obmedzenia.

Cesta zákazníka kedy je ten správny čas na kúpu stoličkového výťahu

Dôvodom, prečo sme sa rozhodli písať o tejto citlivej téme, je, že sme sa na ňu naozaj chceli pozrieť prirodzeným, úprimným a pozitívnym spôsobom. Preto nám pripadá logické použiť myšlienku Josepha Campbella o ceste hrdinu, ktorú popísal v knihe The Hero with a Thousand Faces (1949, preložená do češtiny Hrdina tisíc tváří). Vieme, že príbehy našich zákazníkov nie sú ako ságy, ale majú skutočný význam a dojímavé príbehy, o ktorých sa má zmysel rozprávať. A pretože sme nad tým rozmýšľali už nejakú dobu, spozorovali sme určitý vzor v tom, akými štádiami naši zákazníci zvyčajne prechádzajú na svojej ceste k rozhodnutiu o znovuzískaní samostatnosti vo vlastnom dome… a vieme, že sa na tej ceste nájdu mnohí.

Ale prečo cesta a prečo hrdina?

Dokonca aj po montáži viac ako 700 000 stoličkových výťahov nás nikdy neprestal udivovať ani jeden z tých fyzických a psychologických bojov, ktorým musia naši zákazníci čeliť, aby sa dostali do bodu, v ktorom sú teraz – v ktorom sa vozia po schodoch v pohodlí a bezpečne. Práve preto ich vnímame ako skutočných hrdinov a pevne veríme, že ich príbehy má zmysel podávať ďalej.

Každý náš zákazník prichádza s iným príbehom, preto sme začali hľadať niečo, čo majú všetci spoločné. A to niečo sme našli. Spoločnou črtou je práve to, že všetci prechádzajú podobným procesom uznania a prijatia novej skutočnosti. Procesom, ktorý vôbec nie je jednoduchý. Bez ohľadu na kultúru alebo trh, niektoré cesty k prijatiu môžu trvať pár dní, a niektoré roky. Po 40 rokoch v tomto odvetví vnímame, že za každou cestou je archetypálny príbeh a poznáme našich zákazníkov dostatočne na to, aby sme rozumeli, akým prekážkam v tomto príbehu čelia. Na konci cesty to pôsobí, akoby schody predurčili samotný dej, ktorý dáva našim hrdinom možnosť naučiť sa niečo nové alebo stretnúť spojencov, ktorých potrebujú, aby prekonali túto prekážku, aby rástli a vyzreli s cieľom získať pozitívnejší prístup k životu.

Náš hrdina stojí pred výzvou: prijatie fyzického úpadku

Parkinsonova choroba: príčiny a symptómy.

Počas všetkých tých rokov podnikania sme tiež vnímali, že stigma a odpor voči prijatiu pomôcky na podporu mobility sú skutočné, pretože mladosť a sila boli vždy definíciou toho, čo je dobré a žiadané v našej spoločnosti. Staroba sa vnímala ako obdobie úpadku a vetchosti, kým krása, sila a mladosť sa cenili nadovšetko. V skutočnosti mnohí, ktorí potrebujú pomôcky na podporu pohybu, sa boja zaobstarať si ich a znervóznejú už pri myšlienke, že by ich pred niekým iným mali používať. Práve preto sa počas všetkých tých rokov v spojení s našimi zákazníkmi spoločnosť Stannah vždy usilovala adresovať túto stigmu čo najpozitívnejším a najúprimnejším možným spôsobom. Všetko to začína chápavým postojom a tým, že svojim zákazníkom doprajeme čas na ich vlastnej osobnej ceste. No i tak, našich hrdinov nikdy neopustíme a nikdy sa neprestaneme snažiť zlepšiť ich skúsenosti počas cesty k získaniu samostatnosti späť vo svojom dome.

S cieľom naplniť cieľ o starnutí doma je potrebné zvážiť mnoho faktorov a plánovať dopredu. Napríklad niečo také prosté ako nosenie správnej obuvi, ktorá by znížila riziko pádu, je niečím, čoho sa ľudia obávajú pri starnutí, pretože majú pocit, že postupne zapadajú do kategórie „starý“. Zistenie, že mobilita sa postupom času mení a úlohy, ktoré sú dnes jednoduché, môžu byť zajtra náročné, dokáže byť veľkou výzvou, a len pomyslenie na to môže byť pre mnohých stresujúce a skľučujúce. Práve preto nie je vždy samozrejmosťou, že urobia správne rozhodnutia na zlepšenie kvality života doma. Môže to byť nepochopiteľne náročné. A keď sú problémom schody, veci sa môžu stať ešte náročnejšími.

Hoci výhody, ak sa človek stane takýmto hrdinom na vlastnej ceste, mu môžu skutočne a pozitívne zmeniť život, je najväčšou výzvou pre mnohých prijať fyzické chradnutie a to, že naozaj potrebujú stoličkový výťah.

Hrdina odmietne výzvu: „stoličkový výťah u mňa doma? Nie som starý!“

Hrdina odmietne výzvu „stoličkový výťah u mňa doma Nie som starý!“

Ľudia majú tendenciu deliť ostatných do kategórií. V skutočnosti kategorizujeme ľudí od úsvitu civilizácie. Ak niekto dosiahne vek 65 rokov, zaradí sa do kategórie starých ľudí, dokonca aj vtedy, ak si o sebe nemyslí, že by bol starý alebo senior. Nanešťastie, neustále nosíme stigmu spojenú so starými ľuďmi a starobou a práve preto sa mnohí obávajú priznať si, že starnú.

Ak prenesieme tento úsudok na ťažkosti, s ktorými sa mnohí ľudia stretávajú pri chodení po schodoch, v spoločnosti Stannah vieme, že tieto ťažkosti môžu byť spôsobené nespočetným množstvom rôznych ochorení. Avšak na základe nášho najnovšieho celosvetového prieskumu trhu sme si uvedomili, že bolesť kolien vplýva na takmer 50 % používateľov našich stoličkových výťahov. Bolesť kolien spôsobená zranením, opotrebením kĺbu alebo artritídou. To je najčastejší príklad a zároveň je aj najuniverzálnejší, preto ho môžeme rozpovedať: príbeh bolestivých kolien.

Porozprávame vám príbeh ženy alebo muža vo veku takmer šesťdesiat rokov alebo tesne po šesťdesiatke. Hoci samých seba ani náhodou nepovažujú za seniorov ani starých, s bolesťami v kolenách bojujú vždy, keď sa potrebujú presúvať po dome. To, k čomu pravdepodobne dôjde, je, že sa začnú vyhýbať schodom vždy, keď sa bude dať. Potom, keď sa bolesť zhorší, začnú sa pridŕžať zábradlia oboma rukami, keď pôjdu po schodoch, alebo dokonca po nich loziť na štyroch. No i tak, budú stále odmietať pomoc a ani na um im nezíde zaobstarať si akúkoľvek pomôcku na podporu mobility. Možno je pre niekoho jasné, že prijatie pomôcky na podporu mobility je to najzrejmejšie riešenie, ale len tí, ktorí si prešli touto cestou, pochopia, aké náročné je vzdať sa predstavy, že ešte stále dokážete vyliezť po schodoch tak, ako keď ste boli mladší aj napriek tomu, že už to nie je bezpečné. Práve vtedy si náš hrdina začne vytvárať emocionálne alebo strategické bloky medzi sebou a svojím cieľom.

Hrdina prechádza súžením: to môže trvať roky!

Hrdina prechádza súžením to môže trvať roky!

Predstavme si našich hrdinov, ešte nevedia, že nimi sú, a ich súženie, ktoré by sa mohlo tiahnuť celé roky. Dokonca si plánujú svoj deň podľa schodov (zísť dole ráno a vyhnúť sa im až do večera), čo je neklamný znak toho, že je na čase zvážiť niektoré zmeny.

V tomto štádiu cesty naši hrdinovia už vedia, že existuje riešenie, ktoré by proces lezenia po schodoch zjednodušilo a zmiernilo bolesti. Avšak, keďže kúpu stoličkového výťahu vnímajú ako prijatie svojho fyzického upadania a starnutia, toto riešenie neprijímajú a naďalej budú schody používať s bolesťami, pričom budú bojovať, aby nespadli. Dokonca môžu začať uvažovať o drahších riešeniach ako stoličkový výťah. Možnosť presťahovania sa do prízemného domu sa dokonca môže hrdinovi zapáčiť viac ako nutnosť používať pomôcku na podporu mobility. Ale odišli by ste jednoducho z domu, kde sa cítite dobre? Domu plného vašich spomienok a cenností? Len si predstavte daň, ktorú to stojí, aby ste sa presťahovali z miesta, ktoré nazývate svojím.

Nanešťastie, toto odmietanie sa môže ťahať roky, zatiaľ čo zdravotný stav sa zhoršuje alebo dokonca dôjde k pádu vedúcemu k invalidite. Naši hrdinovia prežívajú etapu súženia, pokúšajúc sa nepoddať sa možnosti asistovanej mobility. To je dôvodom, prečo náš prvý kontakt so zákazníkmi prichádza zvyčajne po mnohých rokoch boja a utrpenia. Bohužiaľ, niekedy dokonca aj po tom, ako už došlo k pádu. Práve preto nikdy nie je dosť rozhovorov o prevencii a vždy máme radosť, keď nám zavolajú rodiny, hľadajúc preventívne opatrenia predtým, ako ich blízki vôbec majú šancu zraniť sa.

Postaviť sa zlu a poraziť ho: prekonať psychologické bariéry!

Svetový deň zdravia: ako Parkinsonova choroba môže ovplyvniť vypitie obyčajného pohára vody.

V tomto bode sa rodinní príslušníci vždy obávali o bezpečnosť svojich milovaných, ak už používali schody nejakú dobu. Je to nevyhnutné. Každý si je vedomý, že človek už nedokáže čeliť schodom sám a riziko pádu je neodvratné. Prípadne naši hrdinovia začnú uvažovať nad tým, že pád by neovplyvnil len ich, ale celú ich rodinu. Vtedy zomiera ego našich hrdinov. Zrazu si uvedomia, že majú na práci omnoho dôležitejšie veci ako sa obávať schodov. V tomto momente získajú naši hrdinovia nadhľad, ktorý potrebujú, aby pochopili proces, ktorým si prechádzajú, aby tak teraz mohli vidieť, cítiť a uznať, že musia spraviť ďalší krok smerom k prijatiu pomoci, nielen pre samých seba, ale pre pokoj všetkých členov rodiny.

Niektorí môžu stále považovať stoličkový výťah za luxus, ale potom, ako sme videli viac prípadov vážnych zranení následkom pádov, sme viac ako kedykoľvek predtým presvedčení, že stoličkový výťah je potrebný pre nich aj ich rodiny. Predstavte, že sa môžete spustiť po schodoch, aby ste skontrolovali psa alebo vyvešali bielizeň, bez strachu alebo obáv. Toto prijatie ich privedie o krok bližšie k tomu, aby sa stali hrdinami na vlastnej ceste. Znamená to, že sa počas cesty rozhodli správne.

Postaviť sa zlu a zvíťaziť: urobil som to najlepšie rozhodnutie!

Postaviť sa zlu a zvíťaziť urobil som to najlepšie rozhodnutie!

Keď prvýkrát navštívime zákazníkov, najskôr sa vždy snažíme pochopiť a zhodnotiť ich ťažkosti s mobilitou a porozumieť ich fyzickým obmedzeniam a dopadu, ktoré majú na ich každodenné činnosti. Pýtame sa otázky ako: „Dokážete vyniesť alebo zniesť veci po schodoch? Potrebujete zábradlie? Dokážete prejsť viac ako 180 metrov po rovnej ploche bez pomoci?“ Takéto otázky prekvapia mnohých, ale úprimné sebahodnotenie je v tomto prípade kľúčové a našich hrdinov v tomto bode otázky neurazia.

Ich prvá skúsenosť s používaním nového stoličkového výťahu je zvyčajne víťaznou chvíľou pre našich hrdinov a ich rodinných príslušníkov. Každého to prinúti zamyslieť sa, prečo tento úspech nemohol prísť skôr. Je to preto, že naši hrdinovia si museli prejsť procesom učenia sa a zmeny, aby dosiahli bod, v ktorom sú.

Keď tento bod dosiahnu, možnosť starnúť doma sa stáva realitou a uvedomenie si, že už viac nebude potrebné presťahovať svoj domov, je víťazstvom taktiež. Vybrať si elegantnú jednoduchosť stoličkového výťahu namiesto vzdania sa svojho domova a riešenia zložitých problémov spojených s úplným presťahovaním sa, sa zdá ako najrozumnejšie a najpraktickejšie riešenie. Jednoducho môžete vyriešiť problém so schodmi a ponechať zvyšok svojho domu tak, ako je. So stoličkovým výťahom si môžete nechať svoje najcennejšie veci a vystaviť ich po celom dome. Viac ako 700 000 ľudí má stoličkový výťah doma. Ako by sa mohlo mýliť toľko ľudí?

Žiak sa stane učiteľom: odporučenie!

Žiak sa stane učiteľom odporučenie!

Náš hrdina si prešiel všetkými predchádzajúcimi krokmi a práve si uvedomil, že ostatní sú tam, kde on bol predtým: ďaleko od bezpečia a samostatnosti pri používaní schodoch. Ale každý zákazník spoločnosti Stannah si prejde náročnou cestou k víťazstvu a skončí pri učení ostatných. Tak sme sa vždy posúvali dopredu ako ľudská spoločnosť. Skúšali sme sa posunúť preč od bolesti a učili ostatných, ako na to. Naši hrdinovia poučia ostatných o tom, čím si prešli, a rozpovedia im svoj príbeh. A my sme radi, že pre väčšinu našich zákazníkov viedli výhody stoličkového výťahu pri udržaní si samostatnosti a kontroly k zvýšeniu ich kvality života, čo im umožňuje šetriť energiou na omnoho príjemnejšie veci.

Toľko veľa zákazníkov dosiahlo víťazný koniec svojej cesty, čím motivujú spoločnosť Stannah, aby ďalej pokračovala vo svojej misii k odstráneniu stigmy spojenej so stoličkovými výťahmi. Musíme prekonať odpor voči pomôckam na podporu mobility a zničiť stigmu stoličkových výťahov.

Dúfajme, že postupne bude musieť prechádzať čoraz menej zákazníkov strastiplnou cestou, aby prekonali všetky psychologické bariéry. Ak zvážite kúpu stoličkového výťahu skôr, budete si môcť užívať výhody po mnohé roky, ktoré vás čakajú. Práve preto je dôležité tento príbeh hovoriť.

Ako spoločnosť Stannah budeme neustále myslieť na našich zákazníkov ako na ľudí, ktorí čoraz viac myslia na značku a dizajn, chcú svoju individualitu presadzovať viac a vytvoriť si pozitívny vzťah k starnutiu, aby si mohli naplno užívať technológie, ktoré majú k dispozícii, a so silou prepísať svoju vlastnú cestu k nezávislosti a bezpečnosti doma.

Chcete nás kontaktovať? Radi vám zavoláme späť. Stačí zadať svoje číslo.